Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
  • Cổng vào
  • Khuôn viên nhà máy
  • Phòng mẫu
  • Nhà xưởng
  • Phòng trưng bày
  • Kho thành phẩm
Tuesday, 25 September 2012 13:24

User Guide

- Do not use detergent and washing machine.

- Keep in a cool dry place.

- Avoid exposure to high temperatures