Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
  • Cổng vào
  • Khuôn viên nhà máy
  • Phòng mẫu
  • Nhà xưởng
  • Phòng trưng bày
  • Kho thành phẩm
Tuesday, 25 September 2012 13:21

PAYMENT METHOD

1.Payment in cash

2. Transfer payment

3. Mastercard and Visa card payments